Sự kiện

GOX ACADEMY CHAMPIONSHIP OUTING
GOX ACADEMY CHAMPIONSHIP OUTINGGẮN KẾT YÊU THƯƠNG ~ MỘT NGÀY HỘI CHO CẢ GIA ĐÌNHMỤC ĐÍCH:Thúc đẩy hoạt động thể chất, nâng cao sức khỏe. Hình thành tinh thần thể thao, cạnh tranh lành mạnh. Và trên hết, tinh thần vui là ...
Xem thêm »
GOX ACADEMY OUTING 3
Hưởng ứng ngày quốc tế thiếu nhi và khởi đầu cho một mùa hè sôi động với các hoạt động vui khỏe, cũng như tạo môi trường vui chơi lành mạnh, bổ ích đồng thời rèn luyện sức khỏe, thể chất và tinh thần cho tất cả các bạn ...
Xem thêm »

Copyright © 2018 - All Rights Reserved. Design by Vietroller.com